Dadgostar Empire

Kisspoolsombudsmannen (KM)

Det är dags för ännu en efterlängtad omgång av Gissa varför samhället är ett skämt och vi måste göra revolution ELLER eventuellt lämna planeten samt alla män. Vilken grej!

GP rapporterade idag att det är olagligt att stänga ute män från badhus. Olaglig diskriminering rättare sagt, enligt diskrimineringsombudsmannen.

Detta tyckte jag var kanon. Skönt att vi har ett ombud som verkligen sätter ner foten när olaglig diskriminering sker.

Skoja. Funderar på om det är en DO som levt hela sitt liv totalt isolerad från omvärlden i en sån ljummen kisspool i ett badhus. Enbart en sådan DO hade nämligen eventuellt kunnat bli ursäktad för sin insats kring ”olaglig diskriminering”.

Lista på tillfällen där DO inte satt ner foten:

– Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön. Den största anledningen till att det ser ut så är att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken. (SCB)

– Betydligt fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott; 3,0 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen uppger att de blev utsatta under 2015. (Brottsförebyggande rådet)

– Mer än tre fjärdedelar av alla aktiebolag i Sverige saknar helt kvinnor i styrelsen. (DN)

😀

SAMMANFATTNING!

Lista på olaglig diskriminering:
stänga ute män från badhus

Inte lista på olaglig diskriminering:
patriarket, århundranden av förnedring, våld och förtryck

 

mmmmmmmm go jul alla

 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}