Henrik Ekwall

Ett bockaskägg i taget

Jag vill fira denna glädjens dag med att leda i bevis att Kaj Linnas skäggväxt (under perioden efter då att han drabbats av insikten att han kommer sitta resten av sitt liv i fängelse pga ett brott han inte begått) är det yttersta beviset på att Kübler-Ross-Modellen för Sorgens Fem Faser har legitimt förklaringsvärde:

5. Förnekelse

4. Ilska

3. Förhandling

2. Depression

1. Acceptans

Tänk, ändå, att berättelsen om en mans sorgbearbetning över den totala kollapsen av hans liv ryms mellan en välrakad hakcylinder och ett fullskaligt pundarskatbo.

Skulle också vilja också föreslå det nya tilläggssteget:

6. Friad efter resning

//

Doktorand Henrik Ekwall
Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}