This Must Be the Place

Kategori: Apslätten

Jag går av treans spårvagn vid hållplatsen Sanatoriegatan, det är en av de första riktigt soliga vårdagarna. En allé leder mig uppför Sanatoriegatan. Uppför en mindre backe sträcker sig det slottsliknande Renströmska sanatoriet ut sig.  Husets, vilket stod klart 1913, ursprungliga syfte var att ge turberkulospatienter en plats att andas på. Det var den Renströmska fonden som stod för merparten av kostnaden till bygget, därav namnet.

this_must_be_the_place_goteborg_apliv_hanna_bågler_pros1.jpg

Jag låter vägen leda mig runt huset och öppna gräsytor möter mig, likaså barnens lekar.  Barnens skratt följer trädens gungande och jag ser (mer…)

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö