This Must Be the Place

Kategori: Avenyn

Avenyn, Göteborgs paradgata, är en plats som de flesta boende i staden har en särskild relation till. Det kan vara en plats som folk är patriotiska över, en plats att undvika, en plats att visa upp, eller bara en vardaglig plats med arbete eller spårvagnsbyten. För egen del har jag alltid haft ett ambivalent förhållningssätt till Avenyn – som ung var platsen synonymt med dyra barer som aktivt undveks av en som betraktade sig som alternativ, men också en plats för några av de första stora konstupplevelserna på Konsthallen och Hasselblad center. Nu har jag fått förnyad anledning att fundera över platsen och allmänt kring offentlig konst i Göteborg, genom mitt arbete med A-venue, konstnärliga fakultetens utställnings- och evenemangslokal som ligger mitt på Avenyn.

Avenyns utformning är ett exempel på en vanlig urban stadsbild, ett stadslandskap där informationstätheten är kompakt, med bilder, texter och budskap. Stadens information utgör en del av den dagliga ström av budskap som vi befinner oss i både offentligt och privat. När vi rör oss i längs gatorna sugs vi med i denna ström vars bokstäver och bilder skapar ett konstant brus som genomsyrar såväl våra upplevelser, förflyttningar, personliga möten som triviala vardagshändelser. Bruset eller strömmen som under de senaste hundra åren har definierat staden, gett den såväl puls som stress, har samtidigt mer och mer flyttat över till vår onlinebaserade vardag.

Det senaste decenniets expansion av sociala medier, har skapat en ny digital offentlighet, som förutom sociala medier består av debattforum, kommentarsfält, appar och andra digitala kanaler. Flödet rör sig i ett accelererande tempo både offline och online och skapar ett konstant ”nu”, där människor och budskap rör sig snabbt, där trender byts ut och ofta endast brottstycken går att uppfatta. Snabbheten gör det svårt att bläddra tillbaka eller få en bra överblick på både samtid och framtid. Känslan av att ligga steget efter blir konstant.

I det här snabba flödet kan konst och kultur vara med och skapa en annan bild, genom att använda och manipulera det, genom att delta på eftertänksamt sätt, genom att ha en annan agenda bortom exponering som värdemätare. Genom sina praktiker spinner kulturutövare nät av röda trådar i strömmen, lägger ut visuella och textuella lockbeten som leder till djupare budskap eller innehåll att försjunka i. Konstnärer deltar i flödet, men måste hela tiden vara beredda att se sig själv utifrån, reflektera över den egna situationen och ofta vara långsamma och eftertänksamma.

avenyn_this_must_be_the_place_goteborg_john_huntington

I arbetet med A-venue har vi t.ex. både försökt ha en hög aktivitet och ett konstnärligt djup. ”Flödet” dirigeras om med hjälp av den tidskrävande noggrannhet, konstnärliga fokusering och i viss mån nördighet som präglar många konst-, konsthantverks- och designprojekt. Genom att t.ex. göra saker för hand, noga väga varje ord i en text mot varandra, göra tematiska djupdykningar, flytta runt ett objekt millimeter för millimeter för att hitta den perfekta positionen i rummet, så byggs sakta ett meningsfullt alternativ i staden.

Ett annat uttryck som alltid har befunnit sig väldigt konkret i kontrast till och i tävlan med stadens övriga information är gatukonsten, som använder sig av stadsrummet som skådeplats och utställningsyta. Gatukonstens utmaningar och möjligheter är i stort desamma som för den konst som har sin främsta skådeplats på nätet. En utmaning för offentliga konstformer är att kulturellt intressanta värden och alternativa politiska idéer befinner sig på samma plats som konsumtionssamhällets reklamkanaler. Konsekvensen blir både en tävlan med, och ett sabotage av, mainstreamsamhällets uttryck, samtidigt som dess form- och symbolspråk används flitigt. Här finns en evig balansgång som blir än viktigare i ett accelererande medialt klimat som tävlar om vår uppmärksamhet: En balansakt mellan att få igenom sitt budskap och att få budskapet korrumperat eller kommersialiserat, alternativt själv bli korrumperad av uttrycksformen.

Både i gatukonst, onlinebaserad eller traditionellt presenterad konst, finns likheten att det handlar om att nå ut till en publik med ett uttryck eller budskap. Budskapet kanske inte endast är att motverka ett flöde av kommersiella budskap, förenklade världsbilder eller fastslagna sanningar utan kanske framförallt om att omdirigera det, presentera ett alternativ och gestalta ett annat möjligt förlopp.Som konstnär försöker jag själv att balansera mellan olika offentligheter, i en strävan efter en konstruktiv växelverkan mellan offline- och onlinekultur.

I min praktik omformas befintliga symboler och metoder för att skapa nytt innehåll, med fokus på offentliga institutioner och byråkrati. I de båda samarbetsprojekten Frihetsförmedlingen (tillsammans med Lars Noväng) och Kanslibyrån (tillsammans med Per-Arne Sträng) använder vi både det urbana och digitala flödet för att lyfta fram det fria och lekfulla, det irrationella och subjektiva. Genom att aktivt använda det maktinstrument som byråkratisk estetik och design utgör försöker vi att ge en alternativ syn på vad som är effektivt och värdefullt i samhället.

Slutligen, utmaningen som finns för både konst och kulturfältet i stort, kulturella verksamheter som A-venue, samt individuella konstutövare i Göteborg är att på ett konstruktivt sätt använda sig av och ta kontroll över flödet av information utan att bli korrumperade av det. Genom att både delta i och utmana stadens och nätets strömningar skapas nya reflekterande positioner som går bortom kortsiktigt marknadstänkande på både det politiska, sociala och ekonomiska planet.

Text: John Huntington

Foto: Ida Löfgren

* A-venue ligger på Kungsportsavenyn 25 i Göteborg, och är en mötesplats mellan konstnärliga fakultetens verksamheter och allmänheten. I detta arbete försöker vi att skapa en publik verksamhet där en mängd olika uttryck tillåts samverka, mötas, krocka och smälta ihop. Med ett omväxlande och tvärkonstnärlig program försöker vi skapa ett flöde där oväntade samband uppstår, och fördjupning inte endast sker i enstaka verk eller projekt utan i blandningen av flera. På plats vill vi styra om i det vanliga flödet av människor på Avenyn genom att erbjuda ett alternativ, dit fler vill söka sig, där vi rent fysiskt inte har några trösklar, inte någon försäljning och inte några inträdeskostnader, varken finansiella eller sociala.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö