This Must Be the Place

Kategori: Björlanda

Björlanda Kile skulle kunna beskrivas som en exurban plats. Den ligger bortom förorterna, och präglas av lågexploaterad villabebyggelse. Det är dessutom en plats för exurban lek: Här ligger norra Europas största småbåtshamn. 2400 båtplatser gör Björlanda Kile till en central fritidsnod för välbeställda exurbaniter i hela Göteborgsregionen. Segling råkar för övrigt vara en av de lekar som passat så väl med den livsstil som förknippas med efterkrigstidens ”organization man”: Ett dygdigt liv innebär att arbetsveckor på kontoret avslutas med respektabel, kontrollerbar, och måttfull havslek.

this_must_be_the_place_goteborg_bjorlanda_erik_soderstrom

Själv upptäckte jag platsen i början av nittiotalet, i kontexten av en annan lek. Björlanda är nämligen också en av den handfull ställen där Göteborgsbaserade vindsurfare håller till. En samling geografiska och topografiska faktorer gör att platsen kan möjliggöra just denna form av lek. En enkel sådan är den geografiska närheten till stan: När man är ute på vattnet kan man, över trädtopparna inåt land, se flaring från oljeraffinaderierna inne i Göteborgs Hamn. (mer…)

2 Kommentarer
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö