This Must Be the Place

Kategori: Gamlestaden

Gamlestadstorget 1930 - 45

Fotot visar Gamlestadstorget någon gång mellan åren 1930 och 1945. Till höger i bild syns ett kvarter med Landshövdingehus som revs för att ge plats åt den nuvarande trafikapparaten. Till vänster i bild syns själva torget som då var en grön pause i stadens brus.

Foto: från Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv Carlotta. 

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}

Gamlestaden i nordöstra Göteborg är på många sätt ett tacksamt exempel för att tala om stadsutveckling. De senaste 500 åren har kvarteret gått från medeltida stadskärna och jordbrukslandsskap till bruksortsliknande industri- och arbetarkvarter. Under rekordåren fanns planer på att förvandla stadsdelen till ett enda stort trafikmot och stora ingrepp gjordes i den äldre bebyggelsen.

I takt med globalisering, individualisering och förändrade arbetsmarknads- och anställningsmönster har nya stadsbyggnadsideal vuxit fram. Huvudfunktionen för staden är inte längre att snabb fixa fram bostäder till en ständigt tillströmmande arbetarklass. Inte heller att hastigt bereda marken för en ohämmad industriell expansion. I Göteborgs senare översiktliga planeringsdokument har istället attraktivitet, hållbarhet och kreativitet blivit honnörsord. Genom stora evenemang och attraktiva bostadsområden försöker staden locka till sig välutbildad arbetskraft och turister. Detta kan verka sympatiskt i skuggan av den bespottade moderna stadsplaneringen. Denna  nya tendens i stadsplaneringen innebär dock att låginkomsttagare och andra socialt utsatta grupper ständigt trängs längre och längre ut i periferin.

thismustbetheplace_goteborg_gamlestaden_stadsbyggnadskontoret4

(mer…)

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vissa platser ligger och väntar på någonting annat. De har intagit en slags obestämd form. Det är som att de inte längre riktigt är vad de har varit, men inte heller blivit det som komma skall. Vissa platser ligger och väntar. Men i precis en sådan väntan brukar det hända någonting. Små butiker ploppar upp. Ett skjul lappas ihop och blir till en matt-affär. Mitt i all den där väntan finns det i själva verket fullt av liv. Välkommen till Bellevue. 

IMG_6759(mer…)

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö