This Must Be the Place

Kategori: Götaverksagatan

”En tillrättalagd känsla av det råa och industriella används när den nya staden ska bygga en profil, där valda delar av historien används och tvättas ren från de delar som inte passar i en ‘snygg finishyta’”.

gotaverket_this_must_be_the_place_goteborg_maria_nystrom1

Götaverken har sedan ett år tillbaka lämnats tömda på sitt ursprungliga syfte. De gamla lokalerna vid Älvstranden har funnits kvar samtidigt som stadens utveckling och byggande allt snabbare närmar sig den forna varvsindustrin. Göteborg som varvsstad blir allt mer en symbol, en historia från förr som nu bara går att ana i de kvarvarande, efterlämnade byggnader som finns utspridda i staden. Kvar finns frågan om dessa lokalers framtid. Hur ska de användas och vem ska använda dem? Kan vi minnas varvets historia och betydelse för staden, samtidigt som den utvecklas mot nya riktningar?

gotaverket_this_must_be_the_place_goteborg_maria_nystrom2

När tankarna nu vandrat mot Göteborgs framtid och hänsynen till en historia som vi knappt lämnat bakom oss, kommer beskedet; ”Nu ska Älvstranden få ett nattliv” (Göteborgs-Posten, 15 januari 2016). Lite mer Avenyn i den gamla industrin, när en av nattklubbsgatans kända profiler kommer att öppna en eventlokal i Götaverkens gamla magasin. I GP berättas hur en ”varvskänsla” ska behållas i lokalerna, genom att behålla den gamla miljön som ska vara ”…lite tufft, lite rått. Men med en snygg finishyta”.

gotaverket_this_must_be_the_place_goteborg_maria_nystrom3

Det sista citatet ger en mycket talande bild av ett väldigt tidstypiskt förhållningssätt till den industriella historia som vi allt snabbare håller på att avveckla. En distans skapas till det arbete och de människor som utfört det på denna plats en gång i ett inte alltför avlägset förflutet. När nya grupper av människor, kanske helt utan relationer till industrin, börjar närma sig den före detta industriella platsen, måste den ompaketeras för att bli lockande och ofarlig. Denna ompaketering innebär även en omtolkning av industrins yttre kännetecken. De förlorar sin praktiska funktion, och istället förvandlas de till en handelsvara och en symbol för någonting äkta och genuint. En tillrättalagd känsla av det råa och industriella används när den nya staden ska bygga en profil, där valda delar av historien används och tvättas ren från de delar som inte passar i en ”snygg finishyta”.

gotaverket_this_must_be_the_place_goteborg_maria_nystrom4

Vad är det då som finns kvar? Vad lämnas vi med? En skugga av en industri som byggt staden kan fortfarande anas, men de människor som var en del av varven kommer antagligen inte synas nära den nya Älvstrandens noggrant förpackade framtidsvisioner. Kan industrins gamla minnen bara få nytt liv genom eventindustrin, eller kan vi se andra alternativ?

Text & foto: Maria Nyström

Historiskt fotografi: Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv Carlotta.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö