This Must Be the Place

Kategori: Holländareplatsen

Gamlestaden i nordöstra Göteborg är på många sätt ett tacksamt exempel för att tala om stadsutveckling. De senaste 500 åren har kvarteret gått från medeltida stadskärna och jordbrukslandsskap till bruksortsliknande industri- och arbetarkvarter. Under rekordåren fanns planer på att förvandla stadsdelen till ett enda stort trafikmot och stora ingrepp gjordes i den äldre bebyggelsen.

I takt med globalisering, individualisering och förändrade arbetsmarknads- och anställningsmönster har nya stadsbyggnadsideal vuxit fram. Huvudfunktionen för staden är inte längre att snabb fixa fram bostäder till en ständigt tillströmmande arbetarklass. Inte heller att hastigt bereda marken för en ohämmad industriell expansion. I Göteborgs senare översiktliga planeringsdokument har istället attraktivitet, hållbarhet och kreativitet blivit honnörsord. Genom stora evenemang och attraktiva bostadsområden försöker staden locka till sig välutbildad arbetskraft och turister. Detta kan verka sympatiskt i skuggan av den bespottade moderna stadsplaneringen. Denna  nya tendens i stadsplaneringen innebär dock att låginkomsttagare och andra socialt utsatta grupper ständigt trängs längre och längre ut i periferin.

thismustbetheplace_goteborg_gamlestaden_stadsbyggnadskontoret4

(mer…)

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö