This Must Be the Place

Kategori: Klippan

Pannhuset under bron.

Under Älvsborgsbron ligger i dag Röda Stens konsthall, en plats för kreativitet och värme. Huset där konsthallen idag hyser sin verksamhet i har inte alltid varit vad den är.  Under 1900-talet  var området Klippan ett industriområde. 1940 byggde man ett hus för att sprida en annan typ av värme än vad det görs idag. Det byggdes ett pannhus för att på så vis värma de närliggande industrierna i området. Det är det pannhuset som idag är Röda Stens Konsthall.

this_must_be_the_place_goteborg_Roda_sten_hanna_pros_1.jpg

Med åren, när området utvecklades och industrierna försvann efterhand blev behovet av ett pannhus mindre och till slut så lades det ned helt. Under 1980- fram till 1990-talet kom pannhuset att få en helt annan innebörd och användningsområde. Ungdomar använda det rivningshotade pannhusets väggar för att måla graffiti, ravefester var också förekommande.

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_2.jpg

Under 1990-talet inser likt ungdomarna, Bob Kelly och Per Hållèn att pannhuset och områdets har en väldig potential. De startar en arbetsgrupp, som senare skulle komma att bli den ideella föreningen kulturprojektet Röda Sten. Man ville se över de möjligheter som fanns för att försöka behålla pannhuset och skapa en kreativ miljö.

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_3.jpg

Till arbetsgruppen ansluter även dåvarande chefen för Göteborgs konstmuseum Folke Edwards och Kent Karlsson som var professor i måleri på Valands konsthögskola, Akke Zimdal, arkitekt vid SAR och Lars Strannegård, ekonom. Man hade en vision att området Röda Sten skulle kunna utvecklas till ett ”Göteborgskt Louisiana”.

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_4.jpg

Under de första åren innan man lyckts samla in pengar för en renovering, användes pannhuset på egen risk av konstnärerna, det fanns varken el, värme eller vatten i byggnaden. Likt ungdomarna fick man ta till enkla medel för att skapa. År 2000 har man invigning av ett renoverat pannhus.

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_5.jpg

Visionen var att Röda Sten skulle bli ett alternativ till de redan etablerade kulturinstitutionerna i staden. Folke Edwards ville att Röda Sten skulle bli stället där man sa ”så här tycker vi att vi ska göra, inte så här gör man”

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_6.jpg

Idag är Konsthallen Röda Sten ett komplement till de etablerade kulturinstitutionerna i staden och en självklarhet när det kommer till nyskapande och överskridande konst. Men Röda Sten glömmer inte vilka som hittade platsen först. Graffitin har idag en självklar plats både inne och utanför konsthallen.

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_7.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_8.jpg

Utanför konsthallen står Göteborgs enda lagliga graffitivägg, Draken. Draken är ett 41 meter långt konstverk av konstnären Per Agélii. Här är alla varmt välkomna att komma och måla. Röda Sten håller även workshops i graffiti.

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_8.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_roda_sten_hanna_pros_9.jpg

Idag tycker jag att Folke Edwards vision för Röda Sten har kommit att blivit sant. Det är idag ett ställe där det inte finns några synliga ramar och man gör det man vill och inte vad som är förväntat.

 

 

Text & Foto: Hanna Bågler Pros

 

 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Jag trivs ute på Ångbåtsbryggan vid Klippan i Majorna. Här kan jag drömma mig bort en stund. Det doftar av tjära. Jag brukar titta på de gamla båtarna och sitta och fundera på hur det var att vara med på den tiden det begav sig till sjöss. Jag drömmer om hur jag ger mig ut på en lång ensamsegling. Det har alltid varit min dröm – det är den där stora grejen som aldrig blev av när livet kom emellan.

angbatsbryggan_klippan_this_must_be_the_place_goteborg_gillberg19

Här på Ångbåtsbryggan kommer också minnena tillbaka från min egen tid ute på haven. I januari 1973 blev jag (mer…)

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö