This Must Be the Place

Kategori: Kvillebäcken

this_must_be_the_place_goteborg_kvillebäcken_hanna_pros_1.jpg

”Vad för stad vill vi ha och för vem?”

Under bokmässan kretsade ett viktigt samtal kring just denna fråga. På scenen stod Catharina Thörn och Katarina Despotovi’c, som just nu är aktuella med boken Den urbana fronten. Boken inleds med ett citat från Anneli Hulthén när hon inviger byggandet av Kvillebäcken.

”Hur djupt ska jag gräva? Och om jag hittar något är det mitt då? Man vet aldrig vad man kan hitta här!”

Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, invigningstal 12 man 2010.

this_must_be_the_place_goteborg_kvillebäcken_hanna_pros_2.jpg

 

Den urbana fronten belyser exploateringen av stadsdelen Kvillebäcken på Hisingen. Här visar Thörn och Despotovi’c hur stadsplanerare, politiker och byggherrar tränger undan en grupp med människor för att på så vis gynna en annan, rikare grupp.

this_must_be_the_place_goteborg_kvillebäcken_hanna_pros_3.jpg

Författarna har ägnat fem år åt att utforska förändringarna av området kring Kvillebäcken. Bland annat tecknar de bilden av hur den ekonomiska och politiska makten har stigmatiserat området som kriminellt och tomt. Detta har ofta gjorts med hjälp av bland annat media som budbärare då man benämnt området till ”gazaremsan”. Thörn menar att kommunen iscensätter en tomhet av området.

”Det skapas en konstruktion för att legitimera att tömma och skapa ett nytt område”

Despotovi’c lägger till att kommunen har en ”rå inställning till området och de som bor där”. Man förminskar och osynliggör de boende i området genom att benämna det till ”gazaremsan” samt att säga att området är tomt när området i själva verket har 52 olika verksamheter. Verksamheter som kyrkor, föreningar och dansverksamhet.

this_must_be_the_place_goteborg_kvillebäcken_hanna_pros_4.jpg

När denna berättelse etablerades och man osynliggjort människor, började kommunen att systematiskt köpa upp både mark och fastigheter för att sedan omedelbart riva. Detta trots att det inte fanns någon detaljplan. På så vis hade de helt plötsligt ett ”tomt” område som man behövde göra något med. Ett nytt område byggs nu upp. Här kommer andra människor som ska skapa det nya området. De gamla fasas ut.

Inför Göteborgs 400 års jubileum vill man expandera vad som benämns som centrum. Centrum ska nu även innehålla delar av Hisingen som exempelvis Ringön och Kvillebäcken. Man ser området som investeringsbart med exploaterings möjligheter. Men det man glömmer, menar Thörn är att ”här finns ju redan liv”

this_must_be_the_place_goteborg_kvillebäcken_hanna_pros_5.jpg

Boken är inte ute efter att peka ut någon enskild människa utan snarare peka på en process. En process som fått igenkännande i flera orter runt om i Sverige. Författarna hoppas att boken kan skapa ett samtal om vad som hände och hur vi kan göra i framtiden.

Vilket Göteborg vill vi ha? För vem byggs den nya Göteborg? Vi lämnar bokmässan och samtalet om Den urbana fronten med känslan av att förändringen av staden behöver sin egen förändring.

 

Text & foto: Hanna Bågler Pros

 

Text tagen ur boken: Thörn, Catharina & Despotovi’c, Katarina, Den urbana fronten, 2015.

 

 

 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Hur är det att bo i nästan ett helt sekel i samma område och se detta utvecklas från landsbygd till urban stadsbebyggelse? This must be the place har pratat med Ulla Olsson som ger oss sin berättelse om Hisingen. 

Ulla Olsson, porträtt-1

Du har bott väldigt länge på Hisingen, hur länge då? Kan man inte nästan kalla dig för en representant för Hisingen?

Jo jag har bott här praktiskt taget hela mitt liv sedan 1925, här har det ju utvecklats väldigt mycket. (mer…)

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö