This Must Be the Place

Kategori: Lorensberg

Radhuslängan på höjden.

Söder om Götaplatsen, uppe på höjden, ligger Dicksonsgatan. Döpt efter den skotska affärsmanen Oscar Dickson. Dicksonsgatan är en av de få raka gator bland gångvägar och slingriga gator i det exklusiva villaområdet Lorensberg.

this_must_be_the_place_radhuset_på_höjden_hanna_pros_1.jpg

Stadsplanen för Lorensbergs området fastställdes 1913 och var avsedd för den mer välbärgade befolkningen. Bostäderna skulle representera den moderna tidens patricierbostäder. Byggnaderna visar på tidens mest påkostade bostadsbygge med fasaddetaljer i natursten, portaler, spröjs, dekorerade trädörrar och mönster murning i tegel.

GhmB-575

Bland dessa exklusiva villor på höjden, ligger en radhuslänga byggd i tegel. Radhuslängan byggdes 1914 av arkitekten Arvid Bjerke, som senare även kom att svara för Göteborgsutställningen 1923.

Fotou.nr-0-2104

Radhuslängan om 6 hus med små trädgårdar framför byggdes efter engelsk förebild.

this_must_be_the_place_radhuset _på_höjden_hanna_pros_2.jpg

En bred tegelmur ger skydd ut mot gatan.

this_must_be_the_place_radhuset_på_höjden_hanna_pros_3.jpg

Radhusen är i 2-3 våningar med branta tak täckta av en kupigt tegel. Fasaden är av rött tegel och vackert utsmyckad med mönster murning kring fönster och dörrar.

this_must_be_the_place_radhuset_på_höjden_hanna_pros_4.jpg

Idag är Radhuslängan på höjden ett statligt byggnadsminne och lika exklusivt nu som då.

this_must_be_the_place_ett _radhus_på_höjden_hanna_pros_5.jpg

Konst- och bildvetenskapliga institutionen har bland flera haft sitt hem i radhuslängan och i dag är det  Göteborgs Universitet och diverse företagare som nyttjar husen.

 

Text & Foto: Hanna Bågler Pros

Historiska fotografier:  Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

 

 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö