This Must Be the Place

Kategori: Norra hamngatan

År 2014: Den 14 mars arrangerade The non existens center tillsammans med Fristad Göteborg en ”drop in-kryssning” på en båt vid Gullbergs kaj – en endags workshop om de papperslösas situation i staden. Samtalsämnet rörde de uppskattningsvis uppemot 5000 papperslösa som håller sig gömda i staden av rädsla för att bli utvisade. Med på båten var en rad olika kulturutövare och företrädare för några av Göteborgs kulturinstitutioner. Den övergripande frågan som ställdes var – hur kan kultursfären underlätta vardagen för dessa människor och hur kan vi gemensamt bidra till att öppna upp samhället för de som står utanför?

Gullbergsvass_1952_goteborgs_stadsmuseum_this_must_be_the_place4

Vad är ett hem? Vad betyder det att ha ett hem och vad betyder det att inte ha det? (mer…)

2 Kommentarer
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö