This Must Be the Place

Kategori: Sagåsen

De har lämnat sina hem bakom sig. De har överlevt medelhavets vågor och svarta nätter. De har förlorat det de tog för givet. Ett arbete, ett hus. Ett barn, ett syskon. En mor, en far. Nu står de här. Med hopp om att livet de lämnat bakom sig ska kunna få en fortsättning.

De flesta flyktingar som kommer till Göteborg tar sig till Migrationsverket i Mölndal för att registrera sig. Numera kan de inte endast göra detta utan även söka vård. I höstas skapades en ny plats för vårdverksamhet här: Sjukvårdstältet Sagåsen – sprunget ur Refugees Welcome to Gothenburg i samarbete med Vårdcentralen Nötkärnan. Platsen har kommit att bli livsviktig för många av de flyktingar som kommit hit från krigets Syrien. En av de drivande bakom initiativet är Lucinne Abu Izam:

– När vi tidigare i höstas var ute vid Migrationsverket för att dela ut mat och kläder så märkte vi att de också fanns ett stort behov av vård. Vi bestämde oss för att oss starta upp något här. Vi fick till ett möte med Migrationsverket och sedan fick vi kontakt med Vårdcentralen Nötkärnan. Till slut fick vi ett tält att vara i. Vi visste att det skulle göra en stor skillnad om någon med vårdkunskap fanns här, så vi väntade inte utan körde bara igång. Första kvällen var tältet tomt förutom två bord. Vi fick en madrass som vi använde som brits över ett par bänkar vi lånat. Medicinskåpet hade precis kommit och så fyllde vi på med lite receptfritt. Vi kunde göra mycket även om det fanns lite att tillgå de första kvällarna.

sagasen_lucinne_abu_izam_this_must_be_the_place_goteborg

I Stretered i Mölndal har vårdverksamhet av olika slag bedrivits sedan 1895. 100 år senare avvecklades många av verksamheterna och byggnaderna fick delvis nya användningsområden. Vid mitten av 1980-talet tog Migrationsverket över det gamla vårdhemmet Sagåsen. I höstas påbörjades alltså ett nytt kapitel i platsens vårdhistoria.

Med tiden har sjukhustältet fått in ordentliga britsar och mer sjukvårdsmaterial att jobba med. Det byggs på varje dag. Idag är de ett hundratal volontärer knutna till projektet, mestadels sjuksköterskor och tolkar. Tältet har efterhand blivit någonting mycket mer än en plats för vård:

Det finns värme i Sjukvårdstältet. Alla volontärer på plats gör ett fantastiskt arbete och bidrar till den miljön. Tältet inger en trygghet för de patienter som söker sig hit. När de lämnar är de lättade, och barnen är glada. Vi ser många leenden och hör många skratt. Vissa har kanske bara en vanlig förkylning men känner ändå ett stort behov att komma hit och bara prata. Det handlar om mer än att ge medicin, det handlar om att ge tid till att lyssna på människor. Det handlar om ett värdigt bemötande.

Sagasen_frida_gillberg_this_must_be_the_place_goteborg1

Det som Lucinne känner är en av de bästa sakerna med platsen  – utöver att människor får vårdhjälp och hänvisning som i vissa fall visat sig vara livsviktig – är att den är ett slags bevis för att det finns ett stort engagemang i stan för att hjälpa människor som kommer hit på flykt. Det är en plats där människor är välkomna.

-Söker man sig till tältet får man ett bra bemötande. Det ser sjuksköterskorna och tolkarna till. De som en gång varit där och arbetat kommer ofta tillbaka, och informerar även sina vänner om vad vi gör i tältet. Det är ett konkret sätt att vara med och hjälpa till och de som är på plats känner att de gör nytta.

sagasen_lucinne-abu_izam_this_must_be_the_place_goteborg

De många tolkarna som jobbar i tältet har varit viktiga långt utöver sin ursprungliga funktion.

-Visst är vår prioritet vårdhjälp och att hänvisa rätt i vårdsystemet, men de på plats gör mer än så. Några av tolkarna har tidigare själva varit asylsökande. De vet vad de som kommer har gått igenom, och vad de själva saknade när de först kom till Sverige. De ser till att de som söker sig till oss har någon att prata med, känner sig välkomna och blir väl informerade på det språk de själva talar. Vi stöter på människor som blir förvånade över att det finns någon som bryr sig och som tar hand om dem. De har inte upplevt det på hela sin resa hit. Att det finns människor här som välkomnar med öppna armar. Det är något som är väldigt viktigt med den här platsen.

Sagasen_frida_gillberg_this_must_be_the_place_goteborg3

För en del är platsen livsviktig för att de ska kunna överleva överhuvudtaget. Men också de mer vardagliga sakerna är av stor betydelse:

-Att få ett barn att skratta som inte har skrattat på väldigt länge. Sådana insatser gör mer än vad man tror.

IMG_0281

I ett Sverige där flyktingars hem sätts i brand –  och i ett Sverige där sådana handlingar hyllas i sociala medier – är platser som Sjukvårdstältet i Sagåsen ett tecken på att det fortfarande finns hopp. Inte bara hopp för de människor som är på flykt, utan också hopp för oss själva.

Text: Daniel Gillberg

Foto: Frida Gillberg & Lucinne Abu Izam

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö