This Must Be the Place

Kategori: Slottsberget

Göteborg har alltid förändrats. Värden och behov har ställts mot varandra. Svenska Mässans behov av parkeringsplatser mot de boendes behov av låga hyror i Gårda. En båtbyggares liv och drömmar mot stadens behov av bostäder på Tredje Lång. På 1960-talet låg förändringarnas fokus på Slottsberget. Då var det här platsen för den urbana kampen.

DSC_0754

Husen här uppe är från slutet av 1800-talet. Byggda av arbetare från Lindholmens varv. (mer…)

3 Kommentarer
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö