This Must Be the Place

Kategori: Tredje Långgatan

Bland Tredje Långgatans tegel och vitputsade fasader ligger ett litet garage klätt i gul eternit. Detta är dock inte vilket garage som helst.  Därinnanför lever en berättelse som började på 1930-talet och som fortfarande hålls vid liv.3e lång

Sedan 1990-talet finns här en man vid namn Torsten. (mer…)

6 Kommentarer
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö