This Must Be the Place

Kategori: Vasaplatsen

Tillbakablick: Vasaplatsen

vasaplatsen_this_must_be_the_place_goteborg_goteborgs_stadsmuseum

Bilden visar Vasaplatsen på 1880-talet. I förgrunden syns allén som då var relativt nyplanterad. Träden är inte mer än några meter höga.  Till vänster i bild ligger låga trähus i två våningar. Det är Flygarns Haga, som var en del av den äldre bebyggelse som fick lämna plats åt den nya stenstaden. I bakgrunden i bilden mitt syns det då nybyggda huset vid hörnet Vasaplatsen-Vasagatan.

Foto: Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv Carlotta.  

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö