This Must Be the Place

Kategori: Västra Frölunda

På 1950-talet gick kor och hästar och betade på det berg som Frölunda kulturhus ligger på idag. Efterhand kom berget att bli tillhåll för traktens dagdrivare. Där satt de dag ut och dag in och för varje öl som tömdes, tillkom ytterligare en glasflaska på bergssluttningen. Av den anledningen började platsen snart kallas Glasberget. Arkitekten  Johan Snis som skapade kulturhuset 1980 ritade det så att det skulle lysa likt en lanterna över Västra Frölunda, med andra ord Lanternan på glasberget.

this_must_be_the_place_goteborg_Frolunda_kulturhus_hanna_Bågler_pros1.jpg

Grundtanken  som Frölunda kulturhus bygger på, är att det ska vara en lättillgänglig och folklig institution i hjärtat av Frölunda. (mer…)

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vaga platser

BILD_01

I staden, till största del utanför stadskärnan, återfinns mellanrumsplatser som karaktäriseras av provisorium och det temporära så kallade vaga platser, ”terrain vague”, ett begrepp myntat av arkitekten Ignasi de Solà-Morales. Dessa platser har oftast en livscykel på några år ibland längre. För stadsplanerare, politiker och markägare är dessa platser i viss mån ”arkiverade” som framtida platser för byggnation och projektering. Men för människor som både använder och passerar förbi är dessa platser en del av det vardagliga livet. (mer…)

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö