This Must Be the Place

Tillbakablick: Vasaplatsen

vasaplatsen_this_must_be_the_place_goteborg_goteborgs_stadsmuseum

Bilden visar Vasaplatsen på 1880-talet. I förgrunden syns allén som då var relativt nyplanterad. Träden är inte mer än några meter höga.  Till vänster i bild ligger låga trähus i två våningar. Det är Flygarns Haga, som var en del av den äldre bebyggelse som fick lämna plats åt den nya stenstaden. I bakgrunden i bilden mitt syns det då nybyggda huset vid hörnet Vasaplatsen-Vasagatan.

Foto: Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv Carlotta.  

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

this_must_be_the_place_goteborg_goteborgs_stadsmuseum_grona_gatan_majorna_1958_Sylvan_Gunnel

Fotot visar området kring Gröna gatan i Majorna i augusti 1958. I förgrunden syns mindre trähus i 1 till 2 våningar. Husen ligger tätt intill varandra i små kluster som emellanåt bryts upp av smala gator. Husen revs en kort tid efter att fotot togs. På platsen byggdes istället Chapmans torg.

I bildens bakgrund reser sig två niovåningshus som fortfarande finns kvar idag.

Foto: Gunnel Sylvan, från Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv Carlotta.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Gamlestadstorget 1930 - 45

Fotot visar Gamlestadstorget någon gång mellan åren 1930 och 1945. Till höger i bild syns ett kvarter med Landshövdingehus som revs för att ge plats åt den nuvarande trafikapparaten. Till vänster i bild syns själva torget som då var en grön pause i stadens brus.

Foto: från Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv Carlotta. 

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}

brunnsparken_nordstan_innan_rivning_goteborgs_stadsmuseum

Bilden ovan visar Brunnsparken och Nordstan omkring 1900. Innan de flesta av byggnaderna revs för att ge plats år det nuvarande köpcentret.

hornet_brunnsparken_ostra_hamngatan_1900_goteborgs_stadsmuseum

Ovan en bild av hörnet Brunnsparken-Östra Hamngatan omkring 1900.

hornet_ostra_hamngatan_brunnsparken_1956-goteborgs_stadsmuseum

På bilden ovan syns samma hörn men med den nya byggnaden. Året är 1956.

nya_nordstan_byggs_1964_invigt-1968_goteborgs_stadsmuseum

Här ovan syns hur nuvarande Nordstan börjat ta form. Året är 1964. Köpcentret Nordstan invigdes 1968.

Fotografier från Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv. 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Tillbakablick: Andra Långgatan

andra_langgatan_1901_goteborgs_stadsmuseum

År 1901 tog fotografen Aron Jonason denna bild på Andra Långgatan. Bilden är tagen från Masthuggstorget och blickar ner mot Järntorget. Till höger anas den gamla saluhallen som revs då Nya Masthugget byggdes. Barn, vuxna och hästar trafikerar gatan. I mitten av gatan syns spårvägen som en gång gick här innan rälsen flyttades till Första Långgatan. Husen i början av gatan är idag rivna. Där byggdes istället de hus som bl.a. huserar Kellys och Kingshead (till höger) och bl.a. Andra Långgatans skivhandel (till vänster).

Foto från Göteborgs stadsmuseums digitala arkiv. 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

This Must Be the Place

This Must Be the Place är ett projekt som samlar på platser och berättelser från Göteborg. Syftet är att nyansera samtalet om staden, att kritiskt undersöka det som gör staden ojämlik och att lyfta det som gör staden rättvisare.

Mest lästa

  1. Götaplatsen - där vi alla möts
  2. Nära staden
  3. Annons: Skriv om ditt Göteborg.
  4. Tillbakablick: Annedal
  5. En sommarkväll på Brännö