Understanding Fashion

Tag: Vad är mode?

let’s talk about fashion

För ett litet tag sedan blev jag av Nöjesguiden tillfrågad att sitta med i en modejury som skall utse Göteborgs bästa klädda 2017. Tackade ja direkt! Det finns många fashionabla människor som är värda att uppmärksammas i denna stad.

Idag är det prisutdelning, samt panelsamtal om mode där jag kommer sitta med och ge min syn på fenomenet tillsammans med Ali Davoodi (Miksajo/Art made this/Fresh Fish) och Louise Eriksson (Klädoteket). Kom till Nordstan 17:30 i eftermiddag och lyssna!

Kommer nog se ut ungefär såhär i eftermiddag. Minus barbent och sommarskor.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vad är mode? Del 3

I de tidigare delarna har det konstaterats att mode är exkluderande och att det är modesystemet som i stor utsträckning är med och bestämmer begreppets innebörd och uttryck.

I denna tredje del diskuteras begreppen trickle down och trickle up.

Begreppen har sitt ursprung inom ekonomisk teori, men används idag även som modetermer. Dessa benämningar är viktiga just därför att de ger en idé om vad en viss typ av mode/trend har för ursprung. Vem som hittat inspiration var helt enkelt.

Genom historien har mode tillhört den övre samhällsskiktet, i synnerhet kvinnorna. De hade råd att konsumera och visade sig offentligt iklädda det senaste. Mode var synonymt med de kläder som överklassen bar. Deras stil kopierades sedan av kvinnor i lägre samhällsklasser. Detta är en trickle down-effekt. Denna effekt tar dock självfallet inte samma uttryck idag. Det går snarare att jämföra med plagg som syns i modemagasin, bland annat, där modesystemet har bestämt åt oss vad vi borde köpa.

Motsatsen är då trickle up, där exempelvis modesystemet plockar upp inspiration och mode/trender från gatan – street style/street fashion och sprider detta till en större massa. Detta är ett relativt nytt fenomen då historien inte tillåtit likställande mellan samhällsklasser genom kläder i detta fall, särskilt inte från gatan till överklassen. Idag är det snarare regler än undantag att leta inspiration hos vanliga dödliga. I mer än ett decennium har ju street style-fotografer fångat upp stilar och trender och spridit dessa vidare. Både uppåt och nedåt.

Förhållandet mellan mode och dessa effekter är viktiga, eftersom de visar på hur mode sprids och har spridits. Begreppen inte endast handlar om samtiden. Mode måste även belysas ur ett historiskt perspektiv för att frågan Vad är mode? skall kunna besvaras.

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Vad är mode? del 1

”Mode är ett resultat av många influenser, som tillsammans avgör ett samhälles sociala struktur.”

– Yuniya Kawamura, modeforskare.

Mode som begrepp diskuteras inom det vetenskapliga fältet  av såväl etnologer, sociologer, ekonomer som modeforskare och konstvetare. Tvärvetenskapligheten inom detta fält är oundviklig, eftersom mode som begrepp kräver flera olika infallsvinklar för att kunna ges förståelse.

När vi närmar oss sig frågan Vad är mode måste begreppen mode och kläder särskiljas. Kläder är konkret och mode är abstrakt. Det går inte att likställa dessa två termer, även om det ena inte tycks kunna existera utan det andra. Mode kan inte ses som något materiellt, utan istället något symboliskt. Mode sitter alltså inte i faktiska plagg, utan i dolda element som finns representerade i dem. Plaggen skänker mode kontext, men att försöka åskådliggöra innebörden av konceptet mode och härleda det till något konkret är alltså ingenting som görs i en handvändning.

Modehistoriens konstanta förändring påverkar innebörden av modebegreppet som också växlar med tidens gång. Kawamura menar till exempel att mode inte är till för alla, att bäraren av kläderna måste besitta osynliga fashionabla egenskaper som tar uttryck i plaggen de bär.

I detta första steg till att besvara frågan kan det konstateras att mode är exkluderande.

Så vem/vilka är det som bestämmer dessa definitioner och är det regel, snarare än undantag att följa dessa bestämmelser? Här kommer vi osökt in på modesystemet. Är det meningen människor utanför detta system inte skall få tillgång till mode, eller kunna bestämma sina egna epitet? Detta hierarkiska system skall stötas och blötas i del 2.

Alltså, del 2: Modesystemet: en genomgång.

1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}