Was ist kunst

Nymphéas [transplant]

Pierre Huyghe, After ALife Ahead, Skulptur Projekte Münster (2017)

När jag avundsjukt läste artiklar om Skulptur Projekte Münster förra året fastnade jag för Pierre Huyghes stora inomhuslandskap After Alife Ahead i en övergiven ishall. Eftersom ishallen var tänkt att rivas fick Huyghe fritt förfogande över lokalen. Betongunderlaget hade bitvis tagits bort och marken under grävts upp. Kvar är ett ödelandskap med dystopisk laddning, men där alger frodas i de vattenpölar som uppstått av regn som faller in genom takets öppningar. Installationen beskrivs som en ”time-based bio-technical system” på SPMs hemsida. Samma gäller hans akvarium innehållande naturliga ekosystem, Nymphéas Transplant, som ingår i Moderna Museets samling och som visas i Stockholm just nu. Jag var där för någon vecka sedan och blev helt hänförd. Gå dit!

Pierre Huyghe, Nymphéas Transplant (Fall 1917), Moderna Museet, 2014.

Vid första anblicken – en ljusbox? Men någonting verkar röra sig innanför. Så slår glaset om, och den förut oskarpa glasskivan blir transparent.

Impressionisten Claude Monet var särskilt intresserad av spelet mellan ljus och skugga i vatten, och lät därför 1893 anlägga en vattenträdgård i sitt hem Giverny som han dekorerade med tårpil, bambu, japanska pioner, lönn och näckrosor.

Vattenträdgården i Giverny

”I love water, but I also love flowers. That’s why , once the pond was filled with water, I thought of embellishing it with flowers.”

Claude Monet, Nymphéas

1897 började han med serien Les Nymphéas (franska för näckrosor) och producerade runt 250 målningar på motivet. Monet målade ofta samma motiv flera gånger för att fånga de skiftande ljus- och väderleksförhållandena, och dedikerade de två sista decennierna av sitt liv åt näckrosorna i Giverny.

Några av verken i Les Nymphéas har fått permanent plats i Musée de l’Orangerie.

Pierre Huyghes Nymphéas Transplant-akvarium är baserad på ekosystemet i Monets näckrosdamm. Växter, fiskar, amfibier och insekter som är typiska för dammen i Giverny finns att hitta här. Huyghe har även använt sig av klimatdata från åren då Monet målade sina Nymphéas (I detta fall hösten 1917) för att skapa ett belysningsprogram för akvariet som ger förutsättningar lika de under Monets tid. Med sin version av Nymphéas visar Huyghe oss vad som finns under ytan i de kända näckrosmålningarna. Naturen, och livet i den, som ofta enbart fungerar som ett estetiskt objekt, blir här konst i sig. Naturen får komma in i utställningsrummet i form av sig själv, och gränsen mellan natur/kultur bli allt suddigare.

Installationsvy: Pierre Huyghe, IN. BORDER. DEEP, Hauser & Wirth London (2014)

Claude Monet i sin studio, 1920

/Lovisa

 

 

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}