Djungeltrumman­bloggen

Älskar du festival? Litteratur också? Missa för all del inte helgens litteraturfestival Textival. Men vad är det egentligen? Och exakt vad kommer hända där? Vi snackade med en av producenterna Victoria E. Kiss och tog reda på saken.

 

IMG_8226(1)

Vad är Textival egentligen?
– Textival är en ideell förening och litterär aktör som arbetar i projekt – både korta och långa, själva och ihop med andra – kring text, litteratur, konst och kultur. Vi arbetar tillsammans med, och vänder oss till mindre förlag, textproducenter, konstnärer, läsare, skribenter, arrangörer med mera som är intresserade av och/eller sysslar med ”text och litteratur utanför mittfåran”. Grunden är att arbeta med det som inte annars alltid får plats i det brus och vimmel som litteratursvängen är. Textival har funnits sedan 2007 och då arrangerade vi vår första litteraturfestival.

Om en gillar _____ och _____ borde man besöka Textival Litteratufestival.
– Text, kultur, litteratur, konst, ord, samtal, människor och böcker

Låter svårt att ogilla. Vad kommer hända i festivalväg?
– Det blir en kiff fête och en sinnenas kavalkad! Författarsamtal, läsningar, workshops och videokonstverk blandas med performance, ljudessäer, konst och bokmässa. Allt detta toppas med dunder och kalas då vi i samarbete med Koloni fortsätter festligheterna in på sena natten på Taket. Obs att det är begränsat antal platser och att föranmälan krävs via facebook.

Och vad kommer inte hända?
– Ja du. Det är egentligen väldigt lite som INTE kommer hända. Men vi kan väl säga att ingen kommer sitta i ett hörn och sura över dålig litteratur.


Victorias tre bästa festivaltips

Stina Otter­berg — Lit­te­ra­tu­ren som fristad
Stina Otter­berg är lit­te­ra­tur­ve­tare, kri­ti­ker och för­fat­tare. Hon är verk­sam som kri­ti­ker i Dagens Nyhe­ter. 2010 dis­pu­te­rade hon på en upp­märk­sam­mad avhand­ling om Olof Lagercrantz, och i fjol gav hon ut ”Älska, dricka, sjunga, leva dö. En essä om Erik Axel Karl­feldt”. Med utgångs­punkt i sin lju­dessä ”Madon­nan och gyck­la­ren” reso­ne­rar Stina Otter­berg kring lit­te­ra­tu­rens egen­värde och kons­tens rätt att vara onyttig.
Tid: Fre­dag 18.00–18.45
Plats: Litteraturhuset

Fem finaste — en sam­ling av män­ni­skors finaste, i ord
Med Ann Hans­son och Stina Ring­dahl. I en värld av dysto­piska nyhets­flö­den, hori­son­tella regnsku­rar och apa­tiska kol­lek­tiv­tra­fik­re­se­nä­rer, glöm­mer en lätt det finaste: att titta på grä­set under­i­från, hur vatt­net slu­ter sig om en när man badar på nat­ten, områ­det där ögat tar slut och kin­den bör­jar, luk­ten av solvarm skog. Läs and­ras och lämna egna ord.
Tid: Lör­dag 11.00–18.00
Plats: Fri­lag­rets café

Att närma sig den elfte tim­mens hori­sont – om den skri­vande och ska­pande prak­ti­ken
Under rubri­ken Att närma sig den elfte tim­mens hori­sont sam­ta­lar för­fat­tarna Mara Lee, Helena Eriks­son och Negar Naseh om den skri­vande och ska­pande prak­ti­ken; skri­vande som hand­ling, utforsk­ning, mot­stånd och per­for­ma­tiv prak­tik. Sam­ta­let mode­re­ras av Helena Boberg.
Tid: Lör­dag 19:00–19:45
Plats: Litteraturhuset

Hanna Rasmuson

Kommentera
  1. {{comment.comment_author}}

Djungeltrumman­bloggen

Mest lästa

  1. Yxor och feminister
  2. #förvarendakatt
  3. Djungeltrumman <3 Carlings
  4. Djungeltrummans stora julfest!
  5. Kom på aw för att fira ett nytt nummer av Djungeltrumman!