Djungeltrumman­bloggen

Kampen fortsätter…

 

Erik Londré, ena halvan av By Haart, bestämde sig för ett par dagar sedan för att höra av sig direkt till dem som lobbyar för förslaget om 3-tillstånd för alla krogar. Vi fick ta del av deras mailkonversation och bestämde oss för att publicera den här. Rätt upp och ner, i sin helhet, fullt av rabblande politikersnack och allt…
 

Från: "Erik Londré" 
Datum: 8 februari 2012 19:47:26 CET
Till: Dario Espiga
Ämne: [No subject]

Tack för steget tillbaka mot motbokens glada dagar Dario!
Jag är vänster och röd i själen men jag kommer rösta blått och det tror jag de flest av min generation kommer göra i nästa val. Det här spelar en oerhört stor roll för oss ungdomar. Inte det att vi nödvändigtvis måste vara ute till fem men att ni tar något ifrån oss. Ni inskränker vårat umgängesliv!
 När mina folkvalda tar ställning för att kontrollera mig ännu mer och jobbar för ett samhälle som tar stora kliv tillbaka blir jag så besviken. Någonstans känns det som det är första gången det händer under min livstid. Att ni aktivt tar ett beslut som är helt befängt och totalt negativt!
Kontrollera gärna krögare och krogar men inte människorna!
 /En arg, upprörd och besviken Erik Londré
From: "Anders Nilsson" 
To: Erik Londré
Subject: Sv:
Date: 9 feb 2012 15:54
 Hej,
Dario Espiga tackar för din e-post, som han har bett mig att svara på. Jag heter Anders Nilsson och arbetar som stadssekreterare för socialdemokraterna i kommunstyrelsen.
Det är staden som ger tillstånd till alkoholservering, men inför varje enskilt beslut måste vi enligt lag inhämta polisens yttrande. Polisen i Göteborg säger numera alltid nej till serveringstillstånd efter klockan tre, därför att den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten nattetid i centrala staden har ökat ganska påtagligt under en följd av år.
Polisen är den myndighet som ansvarar för den allmänna ordningen. Det är svårt för staden att konsekvent strunta i vad polisen – med hänvisning till ordningens upprätthållande – säger.
För att få ett bredare underlag innan vi bestämde oss begärde vi en ”second opinion” från en oberoende forskare, Fredrik Spak, vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Spaks utredning landade i en rekommendation att ingen alkoholservering bör ske efter klockan två om nätterna.
 
Mot den bakgrunden ser vi det som ofrånkomligt att inte se över riktlinjerna. De partier som är i opposition i Göteborg och nu protesterar mot beslutet, hade haft lika svårt som vi att komma till en annan slutsats om de haft makten och fått ta ansvar för sitt ställningstagande.
 
En opinionsundersökning i GP 6/2 visar också att en klar majoritet, 56 procent, av göteborgarna står bakom beslutet att dra in femtillstånden. Endast 31 procent vill behålla dem medan 13 procent inte har någon åsikt i frågan.
 
Det tycks även som om kundunderlaget för den riktigt sena alkoholserveringen är tämligen begränsat. Av de 16 restauranger som i dag har tillstånd att servera alkohol till klockan fem är det bara sex som gör det. Övriga tio stänger tidigare.  
 
Göteborg ska vara – och är – en attraktiv stad att leva i och besöka. Just därför är den tilltagande oordningen och våldsverkan nattetid om helgerna i centrala staden ett problem som man måste ta på allvar. Vi tror inte det räcker att bara se över serveringstillstånden. Det behövs ett brett program i samverkan mellan staden, affärsidkare, fastighetsägare och krögare för att Avenyn återigen ska bli Nordens främsta paradgata med stor dragningskraft för en bred allmänhet – för så är det inte riktigt längre. Vi har gett vår nya stadsdirektör Bengt Delang uppdraget att ta initiativ till detta.
 
Bästa hälsningar,
 
Anders Nilsson
1 kommentar
  1. {{comment.comment_author}}

Djungeltrumman­bloggen

Mest lästa

  1. Yxor och feminister
  2. #förvarendakatt
  3. Djungeltrumman <3 Carlings
  4. Kom på aw för att fira ett nytt nummer av Djungeltrumman!
  5. Äntligen ESC!